Kontakty

Predajca

Názov:DATex RS s.r.o.
IČO:47190396
DIČ:2023792628
IČ DPH:SK2023792628
Mesto:Rimavská Sobota
PSČ:97901
Adresa:I.Hatvaniho 2
Telefón:+421903253627
E-mail:datexrs.sro@gmail.com
Kontakt:Ladislav Lukačko

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
Fax:
  • 048/4124 693